Yunanistanı kısaca tanıyalım…. Yunanistan Cumhuriyeti Balkan turları Yarımadasının güneyinde, kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, Doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege Denizi, güneyden Akdeniz turları ve batıdan Adriyatik Denizi ile çevrili