Gozun Kasinmasi Bahar Nezlesi Kasinti

Gözün Kaşınması, Gözde Kaşıntı ve Bahar Nezlesi Tedavisi

Bahar nezlesi, allerjik bir zemin üzerinde gözde ka­şıntı, sulanma kızarıklık ve ışıktan rahatsız olma şikayet­leri yapan bir hastalıktır. Erken yaşta başlayıp uzun müddet devam eder. Genellikle 6-20 yaşlan arasında gö­rülür. 20 yaş geçmesine rağmen bazı şikayetler devam edebilirler.

Kapak ve limbik olmak üzere iki şekli vardır. Bazıla­rında hafif, bazı kimselerde ise şikayetler fazla olabilir.

Ender olarak gözün saydam tabakasında leke bıraka­bilir.

Tedavide kortizonlu damla ve pomadlar kullanılır. Bu ilaçları bir göz hekiminin tavsiye ve takibinde kullanmak gerekir.

Add a Comment