klamaxin 500 mg 14 tablet

» Antibiyotik

Etken Maddesi

Klaritromisin

KLAMAXIN 500 MG 14 FİLM TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

Klaritromisin, 500 mg

ENDİKASYONLARI

Duyarlı organizmaların neden olduğu hafiften orta dereceye kadar; farenjit/tonsilit, akut maksiller sinüzit, kronikbronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,yaygın veya lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonlu hastalardayaygın Mycobacterium avium kompleksi enfeksiyonu proflaksisi ve asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Makrolid antibiyotiklere karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir. Klaritromisin, daha önceden var olankardiyak anormalliklere (aritmi, bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemikkalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğinesahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Klaritromisinle linkomisin veklindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekleatılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda dozayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birlikte hepatikbozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozunazaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli renalbozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatiftedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerdekullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emzirenkadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLER

Gözlenen yan etkilerin çoğugastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare, kusma, abdominal ağrı, dispepsive bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğerenzimlerinde geçici artışları içerir.

ETKİLEŞİMLER

Teofilin ve karbamazepininklaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilaçların düzeylerindeorta derecede ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergotalkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikteklaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiş digoksinserum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizolündüzeylerini artırabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Günde iki kez (12 saatte bir olmak üzere): Farenjit/tonsillit: 250 mg(1/2 tablet) 10 gün. Akut sinüzit 500 mg (1 tablet) 14 gün. Kronik bronşitalevlenmelerinde: (S. pneumoniae, M. catarrhalis ile) 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün. (H. influenzae ile) 500 mg (1 tablet) 7-14 gün. Pnömoni: (S. pneumoniae, M. pneumoniae ile) 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün. Deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları: 250 mg (1/2 tablet) 7-14 gün. Mikobakteriyel enfeksiyonlar: Yaygın Mycobacterium avium hastalığının önlenmesi için önerilenklaritromisin dozu günde iki defa 500 mg’dır. Mikobakteriyel enfeksiyonlar içinönerilen doz günde iki defa 500 mg (1 tablet)’tir. H.pylori eradikasyonu içinşu doz rejimleri önerilmektedir: Üçlü tedavi rejimi: Günde 2 kez 500 mg klaritromisin,günde iki defa 1000 mg amoksisilin ve günde iki defa 20 mg omeprazol ilebirlikte 10 gün uygulanır. İkili tedavi rejimi: Günde 3 kez 500 mgklaritromisin günde 40 mg omeprazolle beraber 14 gün uygulanır; günde 20 mgveya 40 mg omeprazole, ilaveten 14 gün daha devam edilir. Aç ya da tok karnına alınabilir.

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* LARICID 125 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON

* KLAMER 500 MG 14 FİLM TABLET

* LARICID 250 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 100 ML

* LARICID 250 MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML

* KLAROLİD 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 70 ML

* KLAMER 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON

* DEKLARIT 125MG/5ML 70 ML SÜSPANSİYON

* UNIKLAR 5 ML 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON

* KLASOL 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 70 ml

* KLAX 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON

* UNIKLAR IV 500MG 1 FLAKON

* MACROL 125 MG/5 ML 70 ML SUSP

* KLAROMİN 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON

* KLACID IV 500 MG 1 FLAKON

* KLACID 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON

* KLAROLİD 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 50 ML

* DEKLARIT 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON

* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(50ML)

* KLAMER 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON

* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 7 FİLM TABLET

* KLASOL 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML

* MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL Fako İlaçları A.Ş. 8699517280856 16.49 YTL

* MACROL 250 MG/5 ML 50 ML SUSP

* KLACİD MR 500 MG 5 KONT. SAL. TABLETİ

* KLAX 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON

* KLAROMİN 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON

* UNIKLAR 5 ML 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON

* MACROL 500 MG MR 7 KONTROLLÜ SALIM TABLET

* KLACID MR 7 KONT. SAL. TABLETİ

* KLASOL 250 MG 14 FİLM TABLET

* KLAROMİN 250 MG 14 TABLET

* KLAX 250 MG 14 TABLET

* UNIKLAR 250 MG 14 TABLET

* CLARICIDE 250 MG 14 TABLET

* DEKLARIT 250 MG 14 FİLM TABLET

* MACROL 250 MG 14 FİLM TABLET

* KLACID 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON

* KLAX 500 MG 14 TABLET Toprak

* CLEANOMİSİN 500MG 14 FİLM TABLET

* DEKLARIT 500 MG 14 FILM TABLET

* CLARICIDE 500 MG 14 TABLET

* KLAROLID 500 MG 14 TABLET

* UNİKLAR 500 MG 14 TABLET

* MEGASID 500 MG 14 F.TABLET

* KLASOL 500 MG 14 FİLM TABLET

* MAXİCLAR 500 MG 14 FİLM TABLET

* CLABEL 500 MG 14 FİLM TABLET

* KLAROMİN 500 MG 14 TABLET

* LARICID 500 MG 14 TABLET

* MACROL 500 MG 14 FİLM TABLET

* KLAMER 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON

* KLAROMİN 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON

* MEGASID 250 MG 100 ML GRANÜL

* DEKLARIT 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON

* MACROL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP

* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(100ML)

* KLACID 500 MG 14 TABLET

* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 14 FİLM TABLET

* KLACID 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON

* MACROL 500 MG MR 14 KONTROLLÜ SALIM TABLET

* KLACID MR 14 KONT. SAL. TABLETİ

* MEGASID CR 500 MG 14 F.TABLET

* KLACID MR 500 MG 20 KONT. SAL. TABLETİ

Add a Comment