Meme İltihapları

Memede iltihaplar, urlar ve şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Had meme iltihaplarının en çok görüleni doğumdan ve ilk emzirmeden hemen sonra oluşan meme iltihaplarıdır (loğusa meme iltihabı); bu iltihap genellikle memelerde çatlakların mikrop kapmasından ileri gelir. Bunun ilk evresi lenfanjit şekilde ve şiddetli olur.

İltihap tedavi ile hafifleyebilir. Fakat azarak önce galaktoforite, sonra göğüs, yani tüm meme iltihabına dönüşebilir. Meme iltihabı, doğrudan doğruya veya başka bir hastalığın belirtisi olarak müzminleşebilir. Asalaklardan ileri gelen meme hastalıkları, memelerde yerleşen tüberküloz, frengi ve aktinomikoz da iltihap sayılabilir.

Meme urları habis veya tehlikesiz olabilir; urun habis olup olmadığını anlamak güçtür. Bundan ötürü memede görülen her ur çıkarılmalı ve dokusu muayene edilmelidir. Bu yolla, tehlikesiz urlar (kanalcık papillomatozu, adenom, adenofibrom), çeşitli şekillere bürünebilen habis urlar (meme epitelyomalari) ve başlıca tipi Reclus hastalığı olan çeşitli meme distrofileri ayırt edilebilir. Meme distrofilerinin zararsız oldukları kesinlikle belli değildir. Memelerde görülen şekil bozuklukları ise şunlardır: aplazi, fazla meme, ptoz veya hipertrofi.

Add a Comment