Meme kanseri

* Meme Kanserinin Önemi:
Kadınlarda görülen tüm kanserler arasında % 15-20’lik bir oranla meme kanseri ilk sırayı alır. Yapılan araştırmalara göre her 10 kadından 1 ‘inde meme kanseri görülmektedir. Ve bu oran giderek artmaktadır. Bir diğer husus ise, kanserler arasında tedavinin en başarılı olanlarının başında meme kanseri gelmektedir.
Bu başarıda en önemli faktör hastalığın erken teşhis edilebilir oluşudur. Bu sebeple gerek hasta, gerekse hekime büyük sorumluluk düşmektedir. Halen toplumumuzda vakaların % 90’ından fazlası tesadüfen farkedilerek hekime başvuranlardır.
Bu bakımdan kadınların eğitilmesi ve muayene yöntemlerinin öğretilmesi çok önemlidir. Ülkemizin bir diğer gerçeği ise kadınlardaki kanser ve memeyi kaybetme korkusudur. Bu korkuyla maalesef hastaların bir kısmı, “önemli bir şeyiniz yok, parça almaya da gerek yok” diyecek bir hekimi arayarak vakit geçirmektedirIer.

* Memedeki Kitlenin Özellikleri:
Memedeki kitleler genellikle kadınlar tarafından kendiliğinden ve tesadüfen tespit edilir.
Hastalar bu kitleyi “yumru, sertlik ya da şişlik” şeklinde yorumlayarak hekime gelirler.

Kitlelerin önemi şudur:
– Meme kanserinin ilk belirtisi % 80-90 oranında kitledir.
– Bazen tek belirti olabilir.
– Ancak her zaman memedeki kitle kanser anlamına gelmez.
Gençlerde; fibroadenom dediğimiz selim karakterli hastalık kitle nedenlerinin başında gelir.
Orta ve ileri yaşlarda ise, kitle tespit edilince kanser yönünden biraz daha dikkatli olunmalıdır.

Add a Comment