Tembel Göz Sendromu İle İlgili Bilgiler

Tıbbi adı ambliyopi olan tembel göz sendromu, bebeklik veya çocukluk döneminde anormal görme gelişimi sonucu ortaya çıkan gözün görme duyarlılığının azalması ile karakterize edilen bir rahatsızlıktır. Tembel göz sendromu genellikle bir gözü etkiler. Rahatsızlık tedavi edilmediği sürece hafif veya ileri derecede görme yetisi kaybına neden olabilir.

img775

Tembel göz sendromu beyin ve göz arasındaki sinir yollarının gerekli şekilde uyarılamaması sonucu ortaya çıkar. Bu durumda beyin ile tek bir göz arasındaki iletişim iyi iken diğeri ile problemlidir. Tembel göz sendromunun belirtileri içeri ve dışarı istem dışı hareket eden göz, gözlerin beraber işlememesi ve derinlik anlayışından güçlük olarak ortaya çıkar. Rahatsızlık genellikle sadece bir gözü etkiler. Bununla beraber bazı durumlada iki gözü birden etkileyebilir.

Tembel Göz Sendromunun Nedenleri:

Strabism: Tembel göz sendromunun en önemli nedenlerinden birisidir. Strabism gözlerin konumlanmasından sorumlu kaslarda dengesizliklerin oluşması sonucu oluşur.

Anatomik Veya Yapısal Göz Anormallikleri: Bazen tembel göz sendromunun nedeni anormal merkezi retina gibi göz anormallikleri olabilir.

Tümör: Bazı durumlarda göz tümörleri tembel göz sendromuna yol açar.

Tembel göz sendromu genellikle erken yaşlarda oluşmaya başlar. Sendromun nedenine ve derecesine bağlı olarak tedavi yöntemleri de değişiklik gösterir.

Düzeltici Göz Koruyucuları: Eğer miyop veya hipermetrop gibi göz bozuklukları tembel göz sendromuna neden oluyorsa düzeltici gözlükler ile sorun engellenebilir.

Göz Bantları: Güçsüz olan gözü çalıştırmak için sağlam gözün üzerine göz bandı takılır. Bu sayede tembel göz daha fazla hareket etmiş olur.

Göz Damlaları: Günde bir veya iki kere kullanılan göz damlaları gözün güçlenmesine yardımcı olur.

Ameliyat: Eğer tembel göz sendromu ileri seviyede ise ve gözlük veya göz damlası gibi yöntemlerle düzeltilemiyorsa bazı ameliyat prosedürleri uygulanabilir.

Add a Comment